Základné informácie

Všetky tieto inštrukcie sú dôležité! Prosíme preto rodičov, aby si zásady dôkladne prečítali a riadili sa podľa nich!

Priestory  nielen pravidelne ozonizujeme ale   vzduch stále čistíme germicidným žiaričom.

Hygienické a bezpečnostné predpisy

Vstup do bazénu je prísne zakázaný osobám s horúčkou, zápalom očných spojiviek, kožnými chorobami, hnačkou, chorobami sprevádzanými výtokom a bacilonosičom črevných chorôb. Ďalej osobám, ktoré sú v karanténe pre výskyt infekcie v kolektívoch a aj príslušníkom rodiny, kde sa vyskytla nákazlivá  choroba.

Ak sa dieťa niekde náhodou vyciká, alebo inak znečistí priestor, taktiež to treba ihneď oznámiť inštruktorovi. Nie je to hanba a je nezodpovedné to neoznámiť.  Prosíme rodičov, aby sa sprchovali dôsledne ale aj rýchlo.

Pri  bazéne sa nachádzajú čisté papierové kapesníky, ktoré môže rodič kedykoľvek (aj počas lekcie v bazéne) použiť podľa potreby, a tiež samozrejme smetné koše na použité kapesníky a plienky. Do bazéna sa vchádza len na pokyn inštruktora.

VYHLÁSENIE OHĽADOM COVID-19

 

 

Čo si treba prinesť

  • záväznú prihlášku – 2 kópie (jedna kópia pre účastníka kurzu a druhá kópia sa odovzdá organizátorovi kurzu)
  • potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa
  • čisté prezuvky- najlepšie penové ,gumové. V centre je zakázané chodiť naboso!
  • plavky (pre seba, pre dieťa neoprénove – možnosť zakúpenia u nás)
  • uterák  pre seba, uterák pre dieťa, mydlo pre seba  aj dieťa (na aké je dieťatko naučené)
  • potreby na prebalenie – čistú plienku (po plávaní), krém na zapareniny (ak dieťa používa),vatu do uší (možnosť použiť vatu z centra), podložku alebo plienku na prebaľovací pult
  • pitie a jedlo pre dieťa (nie v sklenom obale)
    župan pre dieťa a rodiča

Náhradné lekcie

V prípade, že sa  dieťa,resp. rodič nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť lekcie, je povinný svoju neúčasť OSPRAVEDLNIŤ cez dochádzkový systém deň vopred alebo najneskôr v deň plávania do 8.00 hod. V prípade nenahlásenia svojej neúčasti HODINA PREPADÁ.

Nahlásené – ospravedlnené lekcie je možné nahradiť do 2 mesiacov od jej absencie, inak náhradná lekcia prepadá. (a nemáte nárok ani na vrátenie eur za neodplávané náhradné lekcie). Termín náhradnej lekcie si každá maminka rezervuje cez systém sama. Ten Vám vygeneruje iba lekcie vhodne pre vaše bábätko.

Neodplávanú náhradnú lekciu nie je možné nahradiť!
Nahlásenú náhradnú  hodinu  nie je možné opätovne zrušiť, preložiť – lekcia v opačnom prípade PREPADÁ! 
Preložené lekcie sa považujú za náhradné lekcie,tzn.že platia pre ne pravidlá ako pre náhradné lekcie.

UPOZORNENIE:

V prípade absencie 8 lekcií (1 mesačný kurz 2x do týždňa) máte nárok na 2 NL(náhradne lekcie), pri kurze 1x do týždňa (4 lekcie) máte nárok na 1NL(náhradne lekcie).

Nie je možné si preniesť celý kurz!

 

Každé dieťa musí ísť do bazéna v sprievode jedného rodiča, prípadne rodičom poverenej dospelej osoby (nie napr. mamička s dvoma deťmi naraz). Deti sa nesmú v priestoroch centra pohybovať bez plienok a samé! Zvýšenú pozornosť venujte tiež priestorom okolo dverí a zabráneniu pošmyknutiu sa.