Potrebné dokumenty

V tejto časti nájdete návštevný poriadok a informácie o tom, čo je nevyhnutné priniesť si so sebou na prvú lekciu. Prosím rodičov, aby si nasledovné zásady dôkladne prečítali. 

Čo si prinesť so sebou na prvú lekciu
 • záväznú prihlášku – 2 kópie (jedna kópia pre účastníka kurzu a druhá kópia sa odovzdá organizátorovi kurzu) - tlačivo nájdete nižšie
 • potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa - tlačivo nájdete nižšie
 • čisté prezuvky- najlepšie penové ,gumové. V centre je zakázané chodiť naboso. 
 • plavky (pre seba, pre dieťa neoprénove – možnosť zakúpenia u nás)
 • uterák  pre seba, uterák pre dieťa, mydlo pre seba  aj dieťa (na aké je dieťatko naučené)
 • potreby na prebalenie – čistú plienku (po plávaní), krém na zapareniny (ak dieťa používa),vatu do uší (možnosť použiť vatu z centra), podložku alebo plienku na prebaľovací pult
 • pitie a jedlo pre dieťa (nie v sklenom obale)
  župan pre dieťa a rodiča

Prihláška

Potvrdenie od pediatra

 

Ako fungujú náhradné lekcie
 • V prípade, že sa dieťa,resp. rodič nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť lekcie, je rodič povinný svoju neúčasť ospravedlniť cez dochádzkový systém deň vopred alebo najneskôr v deň plávania do 8.00 hod. V prípade nenahlásenia svojej neúčasti HODINA PREPADÁ.
 • Nahlásené, teda riadne ospravedlnené lekcie je možné nahradiť si do 6 mesiacov od jej absencie, inak náhradná lekcia prepadá bez nároku na vrátenie eur za neodplávané náhradné lekcie. 
 • Termín náhradnej lekcie si rezervujete cez systém sami. Ten vám vygeneruje iba lekcie vhodne pre vaše bábätko.
 • Neodplávanú náhradnú lekciu už nie je možné nahradiť.
 • Nahlásenú náhradnú  hodinu  nie je možné opätovne zrušiť, preložiť – lekcia v opačnom prípade PREPADÁ. 
 • Preložené lekcie sa považujú za náhradné lekcie, tzn.že platia pre ne pravidlá ako pre náhradné lekcie.
 • UPOZORNENIE: v prípade kurzu 2x týždenne, teda s celkovým počtom 8 lekcií mesačne máte nárok na 2 NL (náhradne lekcie), pri kurze 1x do týždňa (4 lekcie) máte nárok na 1NL (náhradne lekcie). Nie je možné si preniesť celý kurz.

 

Hygienické a bezpečnostné predpisy
 • Vstup do bazénu je prísne zakázaný osobám s horúčkou, zápalom očných spojiviek, kožnými chorobami, hnačkou, chorobami sprevádzanými výtokom a bacilonosičom črevných chorôb. Ďalej osobám, ktoré sú v karanténe pre výskyt infekcie v kolektívoch a aj príslušníkom rodiny, kde sa vyskytla nákazlivá  choroba.
 • Ak sa dieťa niekde náhodou vyciká, alebo inak znečistí priestor, taktiež to treba ihneď oznámiť inštruktorovi. Nie je to hanba a je nezodpovedné to neoznámiť.  Prosíme rodičov, aby sa sprchovali dôsledne ale aj rýchlo.
 • Pri  bazéne sa nachádzajú čisté papierové kapesníky, ktoré môže rodič kedykoľvek (aj počas lekcie v bazéne) použiť podľa potreby, a tiež samozrejme smetné koše na použité kapesníky a plienky. Do bazéna sa vchádza len na pokyn inštruktora.
 • Každé dieťa musí ísť do bazéna v sprievode jedného rodiča, prípadne rodičom poverenej dospelej osoby (nie napr. mamička s dvoma deťmi naraz). Deti sa nesmú v priestoroch centra pohybovať bez plienok a samé! Zvýšenú pozornosť venujte tiež priestorom okolo dverí a zabráneniu pošmyknutiu sa.