Cenník a storno podmienky

Cenník a podmienky kurzov baby plávania

Mesačné kurzy prebiehajú vždy počas kalendárneho mesiaca. Ide o systém na seba nadväzujúcich kurzov, v ktorých sú detičky umiestnené podľa veku a skúseností s plávaním. Na výber máte plávanie 1x alebo 2x týždenne, dni a časy plávania sú počas celého mesiaca fixné. V prípade choroby či iného dôvodu, pre ktorý sa lekcie nemôžete zúčastniť je možné odhlásiť sa a lekciu nahradiť prostredníctvom nášho online dochádzkového systému.

Presný čas a deň plávania závisí od viacerých faktorov, napríklad od veku dieťata a ročnom období, avšak orientačný rozvrh nájdete tu. V prípade záujmu o bližšie informácie ma kontaktujte.

Cenník platný pre rok 2023

 DĹŽKA KURZU  FREKVENCIA LEKCIÍ  POČET LEKCIÍ V KURZE  CENA ZA KURZ
KURZ MESAČNÝ 1 x týždenne 4 104 Eur
KURZ MESAČNÝ 2 x týždenne 8 185 Eur
KURZ 3-MESAČNÝ 2 x týždenne 24 540 Eur
KURZ 6-MESAČNÝ 2 x týždenne 48 1032 Eur
KURZ 12-MESAČNÝ 2 x týždenne 80 1640 Eur
 

Cena zahŕňa vstup do bazéna pre dieťa a rodiča, parkovanie, detský kútik po tréningu, priestory kuchynky, pitný režim, detská sauna, zapožičanie plaveckých pomôcok, základné hygienické potreby pre dieťa, fotodokumentáciu, mokré vysvedčenie po skončení kurzu.

Miesto v kurze je garantované po zaregistrovaní sa do klientskej zóny a úhrade poplatku. Registrovať sa môžete tu.

V prípade, že ste poistencami zdravotnej poisťovne UNION, máte nárok na jednorázový príspevok na baby plávanie, viac informácií na https://www.union.sk/prispevok-babatka/

 Chcem sa zaregistrovať a užiť si parádne chvíle v Korytnačke. 

 Platobné podmienky

kurz je nutné uhradiť vopred v hotovosti alebo prevodom

  • najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu
  • na účet IBAN SK52 1100 0000 0029 2286 6715 vedenom v Tatra banka a.s. 
  • Variabilný symbol = dátum narodenia dieťaťa + do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

NOVINKA – možnosť platby cez program BENEFIT

 

STORNO PODMIENKY

Pri zrušení kurzu zo strany organizátora viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá uhradená suma.

Zrušenie zo strany klienta:

  • Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie.
  • Pri zrušení kurzu menej ako 5 dní pred začatím kurzu sa platí storno poplatok vo výške 2 lekcií.
  • Zrušením kurzu po 1 alebo 2 lekcii vzniká storno poplatok 50%.
  • Zrušením kurzu po tretej lekcii bude klientovi vrátených 50% zo zvyšku kurzu.
  • Pri zrušení kurzu po 4 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% poplatok.

Chcem sa zaregistrovať a užiť si parádne chvíle v Korytnačke.