Prečo plávať

PPrihláste sa na kurz registráciou na linke https://plavaniekorytnacka.auksys.com/master/ alebo ma kontaktujte na plavanie.korytnacka@gmail.com alebo Wapp 0902 323 039 - Barbora Chárová. 

 

Je baby plávanie vhodné pre malé deti?

 

Interakcia s vodou a fyzická aktivita v bazéne má veľmi veľa výhod v každom, aj v tom najmladšom veku. Pobyt vo vode núti dieťatko zapájať telo jedinečným spôsobom, takto získané nové zážitky vytvárajú miliardy nových neurónových prepojení a to vždy, keď dieťa vo vode kope, aj keď cíti mokrú pokožku. A to nie je jediný dôvod, prečo baby plávanie vrelo odporúčam. 

V našom centre plávu deti od 4 mesiacov do 5 rokov. Optimálne je začať vo veku 4 mesiacov, kedy už je dieťa dostatočne pripravené aj na bakteriálne prostredie. Treba si uvedomiť, že cieľom týchto kurzov nie je naučiť dieťa plávať, (deti do 5 rokov), ale naučiť ho schopnosti pohybovať sa vo vode a prehlbovať počas kurzu vzťah s rodičom. Postupnými zručnosťami a zoznamovaním sa s novým prostredí dieťa vníma svoje úspechy, pomocou riekaniek a pesničiek, ktoré sprevádzajú úkony vo vode vníma rytmus.

Pri kvalitnom vedení zo strany inštruktora a rodiča sa dieťa neskôr veľmi ľahko naučí základy splývania a neskôr aj plávania. A najmä – nebojí sa vody a dokáže správne zareagovať v situácii ak by ostalo vo vode samé (spadlo by do vody alebo svojvoľne by do nej skočilo – v rámci hry). Dieťatko naučíme zadržať dycha a ľahnúť si na vodičku (splýva na chrbte).

Zaujímavou súčasťou je aj otužovanie. Dieťa je vystavené rôznym teplotám, bežnej klíme vonku či v priestore, teplote vody v bazéne, ktorá býva okolo 33 stupňov, okolie bazéna /teplota vzduchu 36 stupňov/ či teplote vody v sprche. Po plávaní je možné pobudnúť v saune vyhriatej na cca 40 stupňov. Sauna súži hlavne ako miestnosť na vysušenie a mamičky si v saune môžu deti nakojiť. max 10-15 min.

Ďalšou z výhod je aj socializácia – deti vnímajú aj iné deti okolo seba a začleňujú sa do kolektívu (pláva sa po skupinkách 5-6 detičiek s jedným rodičom) a aj po plávaní je možnosť pohrať sa s nimi v detskom kútiku.

Výhody pohybu detí vo vode:

 • Pohyb vo vode je zameraný hlavne na svalovú koordináciu – či hrubú a jemnú motoriku ako je pretáčanie, lezenie, státie, chôdza, uchopenie hračiek do svojich ručičiek…
 • Rozvíja sa psychomotorický vývoj, emocionálne prejavy ako aj priestorové vnímanie
 • Deti, ktoré navštevujú pravidelne kurz „plávania“ sú v neskoršom veku (cca 5 rokov) pripravené na športové plávanie
 • Zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc
 • Podporuje kvalitný spánok
 • Podporuje správne držanie tela
 • Otužovanie, posilňovanie prirodzenej imunity
 • Podporuje priestorové videnie

A môže baby plávanie pomôcť deťom napredovať v škole? Deti, ktoré sa učia plávať v ranom veku, dosahujú mnohé vývojové míľniky skôr, ako je obvyklé.

 • Griffithova univerzita so sídlom v juhovýchodnom Queenslande v Austrálii vykonala pred pár rokmi 3-ročnú štúdiu, v ktorej sa zamerala na skupinu detí, ktoré sa od mala učili plávať, oproti tým, ktoré tak neurobili.
 • Zistili, že okrem rýchlejšieho dosahovania fyzických míľnikov deti dosahovali výrazne lepšie skóre aj vo vizuálno-motorických zručnostiach, ako je strihanie papiera, vyfarbovanie a kreslenie čiar a tvarov a mnohé úlohy súvisiace s matematikou.
 • Ich ústny prejav bol tiež lepší, rovnako ako dosahovali nadpriemerné výsledky vo všeobecných oblastiach čítania a písania. Prieskumu sa zúčastnili rodičia 7 000 detí mladších ako päť rokov z Austrálie, Nového Zélandu a USA počas troch rokov.

Príklad priebehu lekcie s najmenšími:

Každá lekcia je vopred metodicky pripravená podľa schopností a veku dieťaťa.

Pre dieťatko, u ktorého sú zaistené biologické potreby, je v dobrej nálade a spokojné,  je pobyt vo vode s teplotou 31-33 ºC príjemný. Na začiatku hodiny sa detičky adaptujú na prostredie, ostatné detičky a ich mamičky. Vhodnou prípravou zapojíme dieťa spolu s mamičkou do vodných hier, cvičení, riekaniek a neskôr do výcviku plávania rôznymi spôsobmi.

Nesmieme zabudnúť, že plávanie dojčiat je potrebné dávať do úvodzoviek, pretože nehovoríme o skutočnom plávaní. Hovoríme o radosti z aktívneho pohybu a hry vo vode. O „plávaní“ v skupinke iných mamičiek a oteckov s deťmi, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou a naučilo sa reagovať na rôzne, aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať.

Taktiež precvičujeme spôsoby uchopenia určené mladšiemu dojčenskému veku.

oslavy/plavanie_pre_deti_korytnacka_bratislava_plavanie_babatka

 Deti musia najprv zvládnuť všetky cvičenia a polohy, aby mohli pokračovať novými prvkami. Nezabúdame, že pri pohybe vo vode musíme rešpektovať náladu dieťaťa. Pri prvých známkach únavy a nezáujmu k aktívnej činnosti volíme zmenu alebo odpočinok.

Lekcia sa delí na tri časti:

 • prípravná časť
 • po rozplávaní
 • záverečná časť

Prípravná časť slúži k opakovaniu, nácviku nového, rozcvičenie sa s dieťatkom vo vode a následnú adaptáciu sa na prostredie okolo seba. Všetko je v rámci hier a riekaniek.

Po „rozplávaní“ nasleduje nácvik a zapájanie náročnejších prvkov (samozrejme táto časť je individuálna – všetko určuje dieťatko). Dôležitou súčasťou je aj mamička, ktorá svojou motiváciou a následne odmenou vie dieťatko najlepšie nasmerovať k zvládnutiu i postupne náročnejších cvikov vo vode.
Na záverečnú časť si nechávame najdlhší čas. Trvá podľa nálady dieťaťa a jeho nálady a ochoty „plávať“. Venujeme sa polohám a činnostiam, ktoré sú pre dieťa príjemné. S dieťatkom sa neustále rozprávame a usmievame.

Do lekcii zapájame aj otužovanie detičiek. Začíname postupne a veľmi opatrne. Detičky polievame na začiatku len malou krhličkou a to len cez bruško a nožičky. Ak dieťa reaguje pozitívne a nebojí sa (neplače), rozšírime otužovanie v rámci vozenia sa na brušku na pontóne a hráme sa hru „ide vláčik  ši-ši-ši…“. 

Na záver zapojíme fontánku a detičky sa ručičkami snažia priamo chytiť studenej vody. Po skončení lekcie nasleduje pobyt v sauničke a zaslúžený oddych. 

 

Zavolajte mi. Poviem vám viac :)