Príklad priebehu lekcie

Pre zdravé a spokojné dieťa aj pre jej/jeho rodičov je primeraný pohyb vo vode príjemným spestrením denného režimu. 

Každá lekcia je vopred metodicky pripravená podľa schopností a veku dieťaťa.

Pre dieťatko ,u ktorého sú zaistené biologické potreby, je v dobrej nálade a spokojné,  je pobyt vo vode s teplotou 31-33 ºC príjemný. Na začiatku hodiny sa detičky adaptujú na prostredie, ostatné detičky a ich mamičky. Vhodnou prípravou zapojíme dieťa spolu s mamičkou do vodných hier, cvičení, riekaniek a neskôr do výcviku plávania rôznymi spôsobmi.

Nesmieme zabudnúť, že plávanie dojčiat je potrebné dávať do úvodzoviek, pretože nehovoríme o skutočnom plávaní. Hovoríme o radosti z aktívneho pohybu a hry vo vode. O „plávaní“ v skupinke iných mamičiek a oteckov s deťmi, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou a naučilo sa reagovať na rôzne, aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať.

Taktiež precvičujeme spôsoby uchopenia určené mladšiemu dojčenskému veku.

oslavy/plavanie_pre_deti_korytnacka_bratislava_plavanie_babatka

 

Deti musia najprv zvládnuť všetky cvičenia a polohy, aby mohli pokračovať novými prvkami. Nezabúdame, že pri pohybe vo vode musíme rešpektovať náladu dieťaťa. Pri prvých známkach únavy a nezáujmu k aktívnej činnosti volíme zmenu alebo odpočinok.

Lekcia sa delí na tri časti:

  • prípravná časť
  • po rozplávaní
  • záverečná časť

Prípravná časť slúži k opakovaniu, nácviku nového, rozcvičenie sa s dieťatkom vo vode a následnú adaptáciu sa na prostredie okolo seba. Všetko je v rámci hier a riekaniek.

Po „rozplávaní“ nasleduje nácvik a zapájanie náročnejších prvkov (samozrejme táto časť je individuálna – všetko určuje dieťatko). Dôležitou súčasťou je aj mamička, ktorá svojou motiváciou a následne odmenou vie dieťatko najlepšie nasmerovať k zvládnutiu i postupne náročnejších cvikov vo vode.
Na záverečnú časť si nechávame najdlhší čas. Trvá podľa nálady dieťaťa a jeho nálady a ochoty „plávať“. Venujeme sa polohám a činnostiam, ktoré sú pre dieťa príjemné. S dieťatkom sa neustále rozprávame a usmievame.

Do lekcii zapájame aj otužovanie detičiek. Začíname postupne a veľmi opatrne. Detičky polievame na začiatku len malou krhličkou a to len cez bruško a nožičky. Ak dieťa reaguje pozitívne a nebojí sa (neplače), rozšírime otužovanie v rámci vozenia sa na brušku na pontóne a hráme sa hru „ide vláčik  ši-ši-ši…“. 

Na záver zapojíme fontánku a detičky sa ručičkami snažia priamo chytiť studenej vody. Po skončení lekcie nasleduje pobyt v sauničke a zaslúžený oddych.