Facebook detské plávanie KORYTNAČKA

CENY NAŠICH KURZOV

CENY PODĽA TYPU KURZU, KTORÝ VÁM VYHOVUJE

Poplatok za kurz

je nutné uhradiť v hotovosti alebo prevodom najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu na účetIBAN SK52 1100 0000 0029 2286 6715 vedenom v Tatra banka a.s. Variabilný symbol = dátum narodenia dieťaťa + do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

NOVINKA – možnosť platby cez program BENEFIT

Storno poplatky

ORGANIZÁTOR:
Pri zrušení kurzu zo strany organizátora viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá uhradená suma.

KLIENT:

Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie.

Pri zrušení kurzu menej ako 5 dní pred začatím kurzu sa platí storno poplatok vo výške 2 lekcií.

Zrušením kurzu po 1 alebo 2 lekcii vzniká storno poplatok 50%.

Zrušením kurzu po tretej lekcii bude klientovi vrátených 50% zo zvyšku kurzu.

Pri zrušení kurzu po 4 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% poplatok.

VYBERTE SI Z NAŠICH KURZOV PODĽA SYSTÉMU DOCHÁDZKY – PRAVIDELNE (1-2x TÝŽDENNE), ALEBO KREDITNÝ SYSTÉM S VARIABILNOU DOCHÁDZKOU:

NAŠE KURZY - pravidelné lekcie

VÍKENDOVÝ KURZ

160 € (8 lekcií)

1 X DO TÝŽDŇA

Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

4-TÝŽDŇOVÝ KURZ

160 € (8 lekcií)

2 X DO TÝŽDŇA

Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

3-MESAČNÝ KURZ

465 € (24 lekcií)

2 X DO TÝŽDŇA

Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

6-MESAČNÝ KURZ

900 € (48 lekcií)

2 X DO TÝŽDŇA

Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

1-ROČNÝ KURZ

1740 € (80 lekcií)

2 X DO TÝŽDŇA

Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

MÁTE DVE A VIAC DETÍ ?

POSKYTUJEME SÚRODENECKÚ ZĽAVU 10% - INFORMUJTE SA!

NAŠE KURZY - kreditný systém

KREDITNÝ SYSTÉM

98 €

4 LEKCIE

Platnosť 3 mesiace.


Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

KREDITNÝ SYSTÉM

170 €

8 LEKCIÍ

Platnosť 6 mesiacov.


Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

KREDITNÝ SYSTÉM

260

12 LEKCIÍ

Platnosť 8 mesiacov.


Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

KREDITNÝ SYSTÉM

500 €

24 LEKCIÍ

Platnosť 11 mesiacov.


Cena je pre rodiča a dieťa spolu.


V cene je vstup do sauny.

JEDNORAZOVÝ VSTUP

Rodič + dieťa - 25 €

1 LEKCIA

Rodič + dieťa - 25 €


Inštruktorka namiesto rodiča - 15 € (1 lekcia)
Služba rodičom, ktorí nemôžu (nechcú) ísť do vody a nechcú vymeškať lekciu. Je potrebné si dohodnúť inštruktorku telefonicky vopred!

JEDNORAZOVÝ VSTUP

Doprovod - 5 €

1 LEKCIA

Ďaľšia osoba ako doprovod - 5 €
Ak chce ísť s mamičkou a dieťaťom do vody napr. otecko, platí sa tento jednorazový poplatok.


NAŠI PARTNERI